Monday, May 23, 2011

P&P berasaskan Komputer.

Kalau dalam KSSR Kita di tekankan dengan EMK keusahawaan, kreatif inovatif dan elemen TMK. Maka saya tertarik untuk membincangkan tentang pembinaan bahan untuk membuat P&P kita lebih menarik, berkesan dan memenuhi teori pedagogi. Bla di perhatikan ramai guru2 yang masih kabur dalam membina bahan2 pengajaran. Ramai juga yang membeli bahan2 yang dijual dipasaran dan bahan2 itu sebenarnya tidak memenuhi kehendak sebenar. Sebelum membina kita pelajari teori dan kaedahya. berikut adalah kaedahnya...yang di kemukakan oleh pakar2.

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
BERBANTUKAN KOMPUTER
(PPBK)

    DEFINISI PPBK

 •         Computer Assisted Learning
 •         Computer Assisted Instruction
 •         Computer Based Instruction
 •         Computer Aided Learning
 •         Computer Based Learning

        Penggunaan komputer untuk pengajaran adalah dalam bentuk tutorial,latih tubi, simulasi dan penilaian pelajar .Pelajar boleh terus belajar melalui komputer melalui pakej-pakej yang disediakan. Pakej tersebut mempunyai objektif tertentu mengikut tahap kemampuan kognitif pelajar

    CIRI-CIRI  PPBK

 •  Berasaskan individu
 •  Boleh diulang
 •  Bahan disediakan oleh guru
 •  Ramah pengguna
 •  Boleh diubahsuai mengikut tahap murid
 •  Interaktif
    KAEDAH MENGHASILKAN PERISIAN  PPBK
 
 


               MEREKA BENTUK (DESIGN) / MEMILIH BAHAN
                                              |
                                             V
                   ------>  CUBAUJI / UJICUBA  <--------------
                  |                           |                              |
                  |                          V                              |
                  !------>    TAMBAHBAIKAN                     |
                                             |                               |
                                            V                              |
                        LAKSANA PENGAJARAN <-----------! 
    MENGHASILKAN PERISIAN PPBK
 •  Verbal
 •  Latih tubi
 •  Simulasi
 •  Inkuiri
 •  Tutorial
 •  Penyelesaian Masalah
 •  Permainan

    VERBAL
 •  Pengajaran terancang
 •  Buku kerja, bAhan gambarajah, soalan disediakan kepada pelajar
 •  Pelajar memberi respon jawapan pilihan
 •  Pelajar boleh meminta komputer memberi jawapan yang betul
 •  Komputer memberi jawapan secara verbal

  LATIH TUBI
 


      ------->  MASALAH   <-------------->  SOALAN <--------
      |                                                                         |
      -------------------->       ULANGAN        <--------------------

    SIMULASI
 • Lebih berbentuk permainan
 • Sesuai dalam pengajaran matematik
 • Pelajar memberi pilihan pembolehubah yang dapat memaparkan output yang  berbeza

    INKUIRI
 •  Pelajar boleh bertanya komputer soalan tidak berstruktur mengenai masalah pelajaran
 •  Komputer memberi jawapan dan masalah tambahan untuik diselesaikan
 •  Ia sangat kompleks untuk disediaka
 •  Ia sesuai untuk matapelajaran sains

    TUTORIAL
 • Isi pelajaran tersusun
 • Pelajar boleh menjawab soalan
 • Komputer beri maklumbalas


    PENYELESAIAN MASALAH
 •  Pelajar dikehendaki membuat analisis masalah
 •  Data dimasukkan ke dalam ingatan komputer
 •  Komputer membantu pelajar menyelesaikan masalah
 •  Sesuai untuk mata pelajaran matematik dan sains

    PERMAINAN
 • Permainan berorientasikan pembelajaran
 • Pelajar akan cuba menyelesaikan masalah dengan menjawab berdasarkan syarat,  lojik dan hukum tertentu
 • Situasi yang diberi mencabar motivasi pelajar

    KELEBIHAN PPBK
 • Penumpuan kepada pelajaran
 • Keupayaan lati tubi, ulangan, pemulihan dan pengayaan
 • Pembelajaran terarah kendidi (self-directed), kemampuan kendiri (self-paced) dan multiple intelligent
 •  Interaktif
 •  Kolaboratif
 •  Individu

         KELEMAHAN PPBK
 •  Kos tinggi
 •  Perlukan kemahiran guru dalam mereka bahan atau perisian


    PEMBINAAN BAHAN PENGAJARAN DAN 
        PEMBELAJARAN MELALUI CD
 • Contoh Bahan:-
  • Pengenalan Kepada Komputer
  • Pengajaran Al-Quran – Tajwid
  • Bahan Yang Dibina Menggunakan Perisian Authorware
  • Bahan Pengajaran Dari Internet
 • Binaan sendiri :-
  • Membina Papan Cerita 1
  • Membina Papan Cerita 2
 • Cara Bina Bahan Dari CD – Satu Demo
 • Teknologi Pengimbas 


 SETERUSNYA  BAGAIMANA PENGHASILAN AKAN DI SAMBUNG PADA POST AKAN DATANG.

0 comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...